Η αγροτική εκμετάλλευση

IMG_1171Η συνολική αγροτική εκμετάλλευση των συναλλασσόμενων παραγωγών με τον συνεταιρισμό ανέρχεται στα 400 στρέμματα, ενώ της οργάνωσης παραγωγών στα 314 στρέμματα. 


Οι Θερμοκηπιακές μονάδες είναι σύγχρονες, μεταλλικού τύπου, ενώ αρκετές απ’ αυτές είναι εξοπλισμένες με εξελιγμένα μέσα υποστήριξης των καλλιεργειών (ολοκληρωμένα συστήματα υδρολίπανσης, θερμάνσεις, συστήματα ψύξης, κτλ). 


Η ποιότητα των προϊόντων είναι υψηλών προδιαγραφών καθώς αυτά καλλιεργούνται στο σύνολό τους με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά τα διεθνή standard ποιότητας και ασφάλειας ενώ παράλληλα έχει μειωθεί δραστικά η χρήση των αγροχημικών σκευασμάτων και έχει επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συνεταιρισμός όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων του πραγματοποιεί ετησίως, με βάση το σχέδιο επικινδυνότητας, σειρά αναλύσεων υπολειμμάτων χωρίς έως σήμερα να έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα.

"Δύσκολο τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι".                                                               (Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους)                                                                                                                                    Θαλής ο Μιλήσιος 643 - 548 π.χ.