Η Οργάνωση Παραγωγών

Ο ΑΣ Άρβης για την επίτευξη των στόχων του έχει θέσει στη διάθεση των μελών της οργάνωσης παραγωγών, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, έντυπο υλικό, τεχνική βοήθεια και υπηρεσίες προκειμένου:

 • Να εφαρμοσθούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας.
 • Να εξασφαλισθούν οι αρμόζουσες συνθήκες παραλαβής, διαλογής, συσκευασίας και προώθησης.
 • Να εξασφαλισθεί η εμπορική και λογιστική διαχείριση της παραγωγής.
 • Να εξασφαλισθεί η διαρκής και πλήρης γνώση του ΑΣ Άρβης σχετικά με τις καλλιεργούμενες από τα μέλη εκτάσεις, κατά είδος και ποικιλία, τις αποδόσεις, το ύψος αναμενόμενης και πραγματοποιηθείσας παραγωγής, το χρόνο ωρίμανσης και γενικά κάθε στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να αναβαθμιστεί εμπορικά η παραγωγή των μελών της ΟΠ και να γίνει ο ακριβής προγραμματισμός της παραλαβής και διάθεσης των προϊόντων.

Η Οργάνωση Παραγωγών του Α.Σ. Άρβης προκειμένου να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων της που αποβλέπουν στη διασφάλιση του εισοδήματος των μελών της καθώς και στην οικονομική της ευρωστία, δύναται με απόφαση της ειδικής γενικής συνέλευσης:

 • Να συνάπτει Διεπαγγελματικές συμφωνίες για ένα οι περισσότερους τομείς δραστηριοτήτων της με ενδιαφερόμενους φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

 • Να συμμετέχει σε Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή σε κοινοπραξίες ΑΣΟ αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Να αποκτήσει βαθμιαία την αναγκαία υποδομή που εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς ίδρυσής της.

Τα μέλη της Οργάνωσης έχουν σύμφωνα με το άρθρο 125α’ του 1234/2007 τις εξής υποχρεώσεις:

 • Να εφαρμόζουν τους κανόνες, που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος,

 • Να είναι μέλη μιας μόνο οργάνωσης παραγωγών όσον αφορά την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 από μια δεδομένη εκμετάλλευση,

 • Να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της Οργάνωσης Παραγωγών,

 • Να παρέχουν τις πληροφορίες, που ζητούνται από την Οργάνωση για στατιστικούς λόγους, ιδίως όσον αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις συγκομιζόμενες ποσότητες, τις αποδόσεις και τις απευθείας πωλήσεις,

 • Να καταβάλλουν τις εισφορές, που κατ’ έτος αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για τη δημιουργία και την τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου το οποίο χρηματοδοτείται από τις χρηματικές εισφορές μελών ή από την ίδια την οργάνωση και από κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΕΚ 1182/2007.

 • Να αποδέχονται τους λογιστικούς και δημοσιονομικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της Οργάνωσής Παραγωγών.

 • Να παραμείνουν μέλη της Οργάνωσης για τουλάχιστον ένα έτος (1).

Στην Οργάνωση Παραγωγών στο πλαίσιο του ΚΑΝ 1234/07 συμμετέχουν οι παρακάτω παραγωγοί:

Α/Α Παραγωγός
1 DIMOVA DISISLAVA
2 ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3 ΖΩΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΚΡΑΣΣΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
9 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
11 ΜΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
13 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14 ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
21 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α/Α Παραγωγός
23 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26 ΠΗΔΗΧΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
27 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
28 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
30 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
31 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
32 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
34 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
35 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
36 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
37 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
39 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
40 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
41 ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
42 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
44 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
"Δύσκολο τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι".                                                               (Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους)                                                                                                                                    Θαλής ο Μιλήσιος 643 - 548 π.χ.