Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

_Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άρβης ιδρύθηκε το 2001 σύμφωνα με τον Ν. 2810/2000 με σκοπό την από κοινού πώληση της παραγωγής των μελών της δύναμής του.  Απασχολεί επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργεία του αλλά και για την τεχνική στήρηξη των παραγωγών. 

Στεγάζεται σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις 400 m2 και διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα για την περισύλογή και διακίνηση των προϊόντων του.

Παράλληλα το 2010 αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών στο πλαίσιο του ΚΑΝ. 1234/07 με στόχο την συνολική βελτείωση του μέσα από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος που θα υλοποιήσει στην επόμενη 5ετία καθώς ενέταξε στον επιχειρηματικό του σχεδιασμό:

  • να εγκατασταθεί σε ιδιόκτητες κτηριακές, πλήρως εξοπλισμένες υποδομές συνολικού εμβαδού 1000 m2,
  • να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή,
  • να διασφαλίσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων του,
  • να εκπαιδεύσει τους παραγωγούς και τα στελέχη του
  • να ενεργοποιηθεί περεταίρω στην εμπορία των προϊόντων του
  • να αναπτύξει δικτύο πωλήσεων
  • και να συνεργαστεί περαιτέρω με τις αλυσίδες λιανεμπορίου της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τέλος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άρβης δημιουργεί με τη λειτουργία του θέσεις εργασίας στον τοπικό πληθυσμό στοχεύοντας στην επόμενη πενταετία να στελεχωθεί με επιπλέον εξειδικευμένα στελέχη και έτσι να επιτύχει την θετικότερη εξέλιξή του.

Αναφορικά με τη λειτουργία του έχει οργανωμένη δομή στο σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση των εργασιών που διεκπεραιώνει. Διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπείται από τον κύριο Ρουμελίωτη Ιωάννη.

"Δύσκολο τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι".                                                               (Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους)                                                                                                                                    Θαλής ο Μιλήσιος 643 - 548 π.χ.