Επιχειρηματικό Σχέδιο

Ο Α Σ Άρβης, ως Οργανωση Παραγωγών στο πλαίσιο του ΚΑΝ 1234/07, για την χρονική περίοδο 2010 - 2015, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οι εγκεκριμένες ενέργειες περιλάμβάνουν δράσεις όπως:

 • Δρασεις που αφορούν τον προγραμματισμός της παραγωγής
 • Δράσεις για τη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος 
 • Κόστος πιστοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης 
 • Βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος
 • Χωματουργικές εργασίες - Οδοστρωσίες οικοπέδου
 • Μεταλλουργικά- επιστεγάσεις κτηρίου
 • Μεταλλουργικά -κουφώματα κτηρίου
 • Κουφώματα - ηλεκτρομηχανολογικά έργα κτηρίου
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα κτηρίου
 • Κατασκευή διαδικτυακού τόπου προβολής - online eshop
 • Σεμινάρια (συμμετοχή των μελών)
 • Προστασία του περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη παραγωγή
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα 
 • Αναλύσεις εδαφικών υπολειμμάτων στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια 

Γενικό Σύνολο Επιχειρησιακού Ταμείου

 • 210.744,60 € (2011),
 • 197.700,00 € (2012), 
 • 210.443,00 € (2013), 
 • 201.465,00 € (2014), 
 • 202.740,00 € (2015),

Σύνολο: 1.023.092,6 €"Δύσκολο τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι".                                                               (Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους)                                                                                                                                    Θαλής ο Μιλήσιος 643 - 548 π.χ.